22 marca w Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi, odbyło się spotkanie autorskie z pisarka Zofią Stanecką, autorką wspaniałych książek dla dzieci. Jej twórczość przepełniona jest poczuciem humoru i mądrością. Najbardziej znaną serią książek są opowiadania o małej Basi, np. „Basia i przyjaciele. Anielka”, „Basia , Franek i zasypianie” oraz „Basia i wolność”. Inne publikacje to m.in. „Samo dzielny. Wstaje sam”, „Księga Ludensona” albo „Kto polubi Trolla?”. Głównym tematem spotkania były hasła: wolność, patriotyzm i niepodległość.
Na podstawie fragmentu książki „Nasza Paczka i niepodległość. O sześciu polskich świętach” oraz „Basia i wolność” autorka opowiadała o powstawaniu książek, kładąc nacisk na wolność twórcy w tworzeniu świata przedstawionego. Dzieci w rozmowie z pisarka chętnie opowiadały czym dla nich jest wolność i symbole narodowe. Największym zainteresowaniem podczas spotkania cieszyły się warsztaty, na których nasi młodzi czytelnicy rysowali własne symbole wolności. Prace przez nich wykonane były bardzo kreatywne. Hasło „wolność” w rozumieniu małych dzieci ma zupełnie inne znaczenie.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas I-III Szkół Podstawowych znajdujących się na terenie naszej Gminy, tj. Szkoły Podstawowej w Podgórzu, Szkoły Podstawowej w Małej Wsi, Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie.
Dziękujemy Dyrektorom w/w placówek za przyjęcie naszego zaproszenia i zawsze chętny udział Szkół w przygotowywanych przez nas spotkaniach, celem których jest upowszechnienie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

autor: Dyrektor GCK MultiOSada – Ewa Grzelak

Fotorelacja