Urząd Gminy Mała Wieś informuje o możliwości złożenia wniosku o przyznanie medalu ,, za zasługi dla obronności kraju”. Minister Obrony Narodowej może wyróżnić : złotym medalem ,, za zasługi  dla obronności kraju” – jeżeli co najmniej pięcioro dzieci pełni lub pełniło nienagannie czynną służbę wojskową lub co najmniej troje dzieci pełniło zawodową służbę wojskową lub srebrnym medalem ,, za zasługi dla obronności kraju” – jeżeli troje lub czworo dzieci pełni lub pełniło nienaganną czynną służbę wojskową.

Osoby, które spełniają powyższe wymogi, a które do tej pory nie otrzymały lub nie składały wniosku o odznaczenie, mogą poinformować o tym fakcie Wojskową Komendę Uzupełnień w Płocku ul. Kilińskiego 12 tel. 24261441220 do dnia 10 kwietnia 2018 roku.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:

  • imię i nazwisko (nazwisko panieńskie w przypadku kobiet), imię ojca, date urodzenia,
  • aktualny adres zamieszkania,
  • imiona i nazwiska, datę urodzenia dzieci(żołnierzy).