Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2003 a 2011 r. Jednym z warunków niezbędnych do spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) w KRUS. Wypełniony wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wraz z dodatkową informacją o stanie zdrowia dziecka należy złożyć w placówce KRUS właściwej ze względu ma miejsce zamieszkania rolnika w terminie określonym przez jednostkę.

W 2018 roku KRUS zorganizuje:
turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z chorobami układu oddechowego w:
-Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie,
jeden turnus w terminie 30.06-20.07.2018 r.,
-Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju, dwa turnusy w terminach:
I turnus 28.06-18.07.2018 r.,
II turnus 19.07-08.08.2018 r.,
-Centrum Rehabilitacji Rolników w Świnoujściu,
jeden turnus w terminie: 11.08-31.08.2018 r.
turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu w:
-Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju, dwa turnusy w terminach:
I turnus 24.06-14.07.2018 r.,
II turnus 15.07-04.08.2018 r.,
-Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, dwa turnusy w terminach:
I turnus 09.07-29.07.2018 r.,
II turnus 30.07-19.08.2018 r.

Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni. Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków w linku