Dzieci i młodzież, których rodzice (rodzic, opiekunowie prawni) posiadają ubezpieczenie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w pełnym zakresie (jednocześnie w zakresie emerytalno – rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobierają rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zapraszamy na 10 wyjazdów edukacyjno – rekreacyjnych w ramach półkolonii letnich.

W programie proponujemy:
-zajęcia rekreacyjne w parku linowym,
-zajęcia rekreacyjne na basenie Podolanka,
-seanse w kinie Helios,
-edukacyjny seans w interaktywnym kinie 5D w Cinema Parku,
-zajęcia rekreacyjne – laserowy paintball,
-zajęcia rekreacyjne w Aquaparku w Kutnie,
-zajęcia edukacyjno – rekreacyjne w ZOO.

PLANOWANY TERMIN: 09.07.2018 r. – 20.07.2018 r. zapisy – nr tel. 880629416