W dniach 21-25 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej w Podgórzu gości ogólnopolska wystawa edukacyjna „W drodze do niepodległości” zorganizowana w jubileuszowym roku 100-lecia niepodległej Polski. To wydarzenie jest nowoczesną i atrakcyjną lekcją historii dla uczniów i dorosłych z terenu gminy Mała Wieś oraz gmin sąsiadujących . Ma ono na celu przypomnienie najważniejszych wydarzeń i postaci związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Sam projekt jest częścią obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, koordynowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017–2021. Fundatorami wystawy są Bank Pocztowy SA i PERN SA. Partnerami merytorycznymi natomiast Narodowe Archiwum Cyfrowe i Archiwum Akt Nowych.

21 maja 2018r. o godz. 11.00 odbyła się uroczysta inauguracja wystawy w szkole Podstawowej w Podgórzu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski, Radna Powiatu Płockiego i dyrektor szkoły Jadwiga Milewska, ks. Krzysztof Kosewski, Radni Gminy Mała Wieś Włodzimierz Jeznach, Dariusz Wysocki, dyrektorzy szkół Elżbieta Witkowska, Zuzanna Niemirowska, Kalina Cybulska Filińska, Dyrektor DPS Zakrzewo Iwona Paradowska Olkowska, nauczyciele historii z terenu gminy, przedstawiciele rady rodziców, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w Podgórzu. Inauguracji wystawy towarzyszył montaż słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Podgórzu. Z wielką uwagą wysłuchano też prelekcji przygotowanej i zaprezentowanej przez nauczyciela historii  Andrzeja Jeznacha, któremu towarzyszyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Małej Wsi. Prelegent podczas swego występu zaprezentował ważne postacie i wydarzenia z terenu Gminy Mała Wieś, mające  zasługi w długiej drodze odzyskiwania niepodległości przez Polskę. Okres pobytu wystawy w szkole uatrakcyjniono dodatkowo konkursami  historycznymi przeznaczonymi dla różnych grup odbiorców: kl. VI- VII, kl. V- IV, uczniowie kl. O- III.
Do 24 maja (czwartek) wystawa udostępniana jest  zwiedzającym nieodpłatnie w godzinach pracy szkoły. Zapraszamy do jej zwiedzania.
autor: Iwona Sobótko

Galeria zdjęć