W dniu 14 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum w Małej Wsi odbyły się ćwiczenia ewakuacyjne przeprowadzone przez 3 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Mała Wieś:
1. OSP Mała Wieś,
2. OSP Stare Gałki,
3. OSP Mała Wieś przy SUR.
Nad sprawnym przebiegiem akcji czuwał  Urząd Gminy Mała Wieś. Ewakuacja była prowadzona przez Ochotnicze Straże Pożarne  przy wsparciu przedstawicieli Posterunku Policji w Wyszogrodzie. Ewakuacja przebiegała  sprawnie, wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy opuścili budynki bez zastrzeżeń, paniki a także stosowali się do poleceń prowadzących akcję ewakuacyjną. Druhowie z OSP sprawdzili wszystkie pomieszczenia z ewakuowanych obiektów i na miejscu zbiórki nastąpiło krótkie podsumowanie akcji. Ćwiczenia ewakuacyjne mają na celu podniesienie świadomości uczniów i wszystkich pracowników szkół  jak postępować w sytuacji kryzysowej jaka może się wydarzyć. Dziękujemy wszystkim za sprawnie przeprowadzone ćwiczenia.
autor: Małgorzata Jeznach

Galeria zdjęć