Urząd Gminy w Małej Wsi informuje, że z dniem 18 czerwca 2018 roku  rozpoczyna wypłatę środków finansowych w ramach stypendiów szkolnych w roku szkolnym 2017/2018 według dyspozycji wskazanej we wniosku. W przypadku osób które wskazały odbiór środków pieniężnych w kasie banku wypłaty stypendiów realizować będzie  Bank Spółdzielczy  w Małej Wsi w terminie od 18.06.2018 r. (poniedziałek) do 22.06.2018 (piątek).