Rolnicy, którzy ponieśli straty w związku z wystąpieniem suszy na terenie Gminy Mała Wieś mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lipca 2018 r. do godziny 15:00.

Do wniosku należy dołączyć:
1. Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok.
2. Kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) / księga stada / paszporty.

W celu usprawnienia procesu przyjmowania wniosków, prosimy wszystkich rolników o:
– rzetelne i dokładne wypełnianie składanych wniosków,
– podawanie wszystkich upraw ujętych we wnioskach o płatności bezpośrednie składanych do Biura Powiatowego ARiMR
– podawanie zwierząt aktualnie zarejestrowanych w ARiMR.

Wniosek o oszacowanie szkód

Osoby do kontaktu: Agnieszka Jóźwiak, tel. 242697966 (budynek przy ul. Płońskiej 4)  oraz Piotr Nowatkiewicz, tel. 242697979 pokój nr 6 (parter)