Zespół UKUDEMIA działający przy 64 ADH Zośka i Alek w Małej Wsi wziął udział w konkursie piosenki ekologicznej w Nowym Duninowie. Konkurs realizowany był w ramach zadania pn.: „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego” współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działanie 5.4 „Ochrona bioróżnorodności” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Organizatorem konkursu była Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem” działając na zlecenie Powiatu Płockiego. Indywidualnie Oliwia Kolasa została laureatką i otrzymała nagrodę w postaci tabletu a Basia Jędrzejewska otrzymała wyróżnienie i dysk zewnętrzny. Zespół jako laureat otrzymał kolumnę aktywną. Będziemy mieli na czym przygotować się do następnych konkursów.
autor: Krzysztof Dębski

Galeria zdjęć