W dniu 2 września 2018 roku delegacja Gminy Mała Wieś na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Mała Wieś Włodzimierzem Jeznachem i Wójtem Gminy Mała Wieś Zygmuntem Wojnarowskim wzięła udział w Dożynkach Powiatu Płockiego w Gąbinie. Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą odprawioną przez Księdza Biskupa Romana Marcinkowskiego w podziękowaniu za zebrane plony. Wieniec, który reprezentował Gminę Mała Wieś w korowodzie dożynkowym, wykonały Panie ze Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich MALWA. Wieniec bezpośrednio odnosi się do roku obchodów 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Przedstawia godło polski – orła  z koroną na głowie, zwróconego w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami. Orzeł został wykonany z kłosów pszenicy, pszenżyta i żyta z tegorocznych zbiorów. Symbolizuje trud pracy rolnika.

Czas dożynek był dobrym momentem do wręczenia odznaczeń. Honorową odznakę ,, Zasłużony dla rolnictwa”, którą nadał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek Starosty Płockiego Mariusza Bieńka otrzymała Pani Wanda Kwaśnik z Gminy Mała Wieś. Odznaczenie w imieniu ministra wręczał Pan Mariusz Bieniek Starosta Powiatu Płockiego i Wiktor Szmulewicz Prezes Krajowej i Mazowieckiej Rady Izb Rolniczych