Informacja

wrz 28, 2018

W związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast i prowadzoną kampanią wyborczą do w/w organów, udostępnia się bezpłatnie świetlice wiejskie (w Główczynie, w  Starych Gałkach, w Lasocinie, w Nakwasinie, w Węgrzynowie, w Starych Święcicach), pomieszczenia w placówkach oświatowych (w Szkole  Podstawowej w Dzierżanowie, w Szkole Podstawowej w Podgórzu i w Szkole Podstawowej im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi) i  remizy Ochotniczych Straży Pożarnych, stanowiące własność Gminy Mała Wieś,  do organizacji przez komitety wyborcze spotkań przedwyborczych z mieszkańcami Gminy Mała Wieś.

W sprawie ustalenia dat i godzin spotkań przedwyborczych proszę o kontakt z sołtysami, z dyrektorami  placówek oświatowych i władzami OSP.

25.09.2018 r. /-/ Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski