W związku z rozpowszechnianymi nieprawdziwymi informacjami przez osoby zaangażowane w kampanię wyborczą, jak również z niewywiązania się przez w/w osoby z postanowienia sądowego Sądu Okręgowego w Płocku utrzymanego przez Sąd Apelacyjny w Łodzi zamieszczam treść postanowień.

/-/ Wójt Gminy Mała Wieś
Zygmunt Wojnarowski

Postanowienie Sądu Okręgowego w Płocku.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi.