Termin naboru wniosków w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa został wydłużony do 31 października. Kopie protokołów oszacowania szkód, bez adnotacji Wojewody, wydawane są w Urzędzie Gminy Mała Wieś, w Referacie Ochrony Środowiska i Usług Komunalnych u Pani Agnieszki Jóźwiak. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu – 242697966 lub 242697979.

Treść komunikatu.