Poniżej przedstawiamy harmonogram zebrań wiejskich związanych z wyborami sołtysów i rad sołeckich na VIII  5 letnią kadencję.

l.p. sołectwo miejscowości objęte działaniem sołectwa miejsce wyborów data i godzina
1 Borzeń Borzeń U Sołtysa 09.02.2019

Godz. 17.00

2 Brody Duże Brody Duże Remiza OSP w Brodach Dużych 14.02.2019

Godz. 19.00

3 Chylin Chylin Świetlica wiejska w Chylinie 16.02.2019

Godz. 17.00

4 Dzierżanowo Dzierżanowo, Dzierżanowo-Osada Szkoła Podstawowa w Dzierżanowie 09.02.2019

Godz. 19.00

5 Główczyn Główczyn, Murkowo Świetlica  wiejska w Glówczynie 05.02.2019

Godz. 17.00

6 Kiełtyki Kiełtyki, Ściborowo U Sołtysa 09.02.2019

Godz. 15.30

7 Lasocin Lasocin Świetlica wiejska w Lasocinie 5.02.2019

Godz. 19.00

8 Liwin Liwin, Rąkcice U sołtysa 11.02.2019

Godz. 19.00

9 Mała Wieś Mała Wieś Urząd Gminy Mała Wieś 15.02.2019

Godz. 17.30

10 Nakwasin Nakwasin U Sołtysa 15.02.2019

Godz.16.00

11 Niździn Niździn Remiza OSP w Małej Wsi 07.02.2019

Godz.16.00

12 Nowe Arciszewo Nowe Arciszewo U Sołtysa

 

19.02.2019

Godz.17.30

13 Nowe Gałki Nowe Gałki U sołtysa 8.02.2019

Godz. 16.30

14 Nowe Święcice Nowe Święcice Świetlica wiejska w Starych Święcicach 12.02.2019

Godz.19.00

15 Orszymowo Orszymowo Remiza OSP w Orszymowie 16.02.2019

Godz. 14.00

16 Perki Perki U Sołtysa 06.02.2019

Godz. 17.00

17 Podgórze Podgórze

 

Szkoła Podstawowa Podgórze 11.02.2019

Godz.17.30

18 Podgórze Parcele Podgórze Parcele, Kupise Szkoła Podstawowa w Podgórzu 8.02.2019

Godz. 18.00

19 Stare Arciszewo Stare Arciszewo U Sołtysa 13.02.2019

Godz. 19.00

20 Stare Gałki Stare Gałki Remiza OSP w Starych Gałkach 18.02.2019

Godz. 18.00

21 Stare Święcice Stare Święcice Świetlica wiejska w Starych Święcicach 7.02.2019

Godz. 19.00

22 Węgrzynowo Węgrzynowo, Brody Małe, Przykory Świetlica wiejska w Węgrzynowie 15.02.2019

Godz.19.15

23 Wilkanowo Wilkanowo Świetlica wiejska w Lasocinie 06.02.2019

Godz. 19.00

24 Zakrzewo Kościelne Zakrzewo Kościelne Remiza OSP w Zakrzewie Kościelnym 14.02.2019

Godz. 17.00