Urząd Gminy Mała Wieś informuje, że w 2019 roku mieszkańcy Gminy Mała Wieś będą mogli skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomoc prawna będzie udzielana w lokalu znajdującym się w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małej Wsi ul. Płońska 4 w następujących dniach: w poniedziałki w godzinach 8.00-12.00, w środy w godzinach 12.00-16.00 i w piątki w godzinach 8.00-12.00.

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie porozumienia zawartego w dniu 15 października 2018 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Gmina Mała Wieś.

Szczegóły w BIP.