Dnia 6 stycznia w Święto Trzech Króli w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie odbył się „WIECZÓR KOLĘD”. Pani Dyrektor Zuzanna Niemirowska wraz z Księdzem Proboszczem Grzegorzem Jendrzejewskim przywitali przybyłych gości przywołując historię kolęd: „Kolęda swe źródła ma w obchodach rzymskich, KALENDAE styczniowych (MENSIS Januari’s). Kolęda w swym pierwszym znaczeniu była noworoczną pieśnią powitalną i pochwalną na cześć gospodarzy, przekazywała życzenia szczęścia i pomyślności. Kolęda w rozumieniu pieśni religijnej związanej z narodzinami Chrystusa wykształciła się później, wraz z rozwojem i umacnianiem się chrześcijaństwa”. Następnie w nastrój Święta Trzech Króli gości wprowadziła p. Halina Nowacka, odczytując swój piękny, autorski wiersz, który został nagrodzony gromkimi brawami. Po wprowadzeniu w ten magiczny nastrój, nadszedł czas na wspólne śpiewanie. Przybyłym gościom zostały rozdane śpiewniki kolędowo-pastorałkowe. Kolędowanie rozpoczęto kolędą „Bóg się rodzi”. Później uczennice wraz z paniami nauczycielkami szkoły, zaśpiewały pastorałkę „Święta w nas”. W przerwach goście mogli napić się czegoś ciepłego oraz zjeść piernika przygotowanego przez Radę Pedagogiczną. Wieczór zakończono utworem „Przekażmy sobie znak pokoju”, śpiewając go wspólnie i trzymając się za ręce. Na koniec Ksiądz Proboszcz udzielił wszystkim swojego błogosławieństwa. Wieczór spędzony był magicznie i rodzinnie. Serdecznie wszystkim dziękujemy i zapraszamy za rok.