W dniu 26 lutego 2019 roku w Urzędzie Gminy Mała Wieś odbyło się pierwsze spotkanie robocze z sołtysami Gminy Mała Wieś wybranymi w lutym 2019 roku na nową 5 letnią kadencję. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski oraz pracownicy urzędu. Na wstępie Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski pogratulował sołtysom i radom sołeckim wyboru oraz zaprosił do wspólnej ciężkiej pracy. Wójt Gminy przedstawił dochody i strukturę wydatków Gminy Mała Wieś na 2019 rok ze szczególnym uwzględnieniem planowanych inwestycji. Omówiono sytuację na drogach gminnych, w tym planowane do realizacji naprawy i inwestycje finansowane  ze środków gminy.  Poruszono temat  funduszu sołeckiego, oświetlenia przy drogach gminnych i powiatowych i jego rozbudowy oraz  płoszenia ptaków w Małej Wsi. Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski poinformował sołtysów o planowanych w bieżącym roku kontrolach podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości. Następnie zgromadzeni zostali zapoznani z zasadami ochrony danych osobowych w aspekcie roznoszenia decyzji podatkowych i poboru podatków. Spotkanie zakończyły sprawy ogólnoorganizacyjne.