Wójt Gminy Mała Wieś informuje, że nastąpiła zmiana na stanowisku inkasenta do odczytu wodomierzy. Zadania inkasenta wykonywać będzie Pani Katarzyna Zyznowska. Inkasent upoważniony jest przez Wójta Gminy Mała Wieś do odczytu wodomierzy, wystawiania faktur i poboru zapłaty za wystawione faktury. Inkasent dysponuje upoważnieniem wydanym przez Wójta Gminy Mała Wieś. W związku z powyższym obowiązkiem każdego odbiorcy jest zapewnienie swobodnego dostępu do wodomierzy.

/-/ Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski