Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznało Gminie Mała Wieś dofinansowanie na realizację zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w budynku przy ul. Warszawskiej 53 w Małej Wsi” w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019 r. W dniu 5 marca 2019 r. w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wiceminister Kazimierz Kuberski wraz z Wicemarszałek Senatu RP Marią Koc, Posłami: Anna Cicholską i Teresą Wargocką oraz Wojewodą Mazowieckim, Zdzisławem Sipierą przekazał Wójtowi Gminy Mała Wieś Zygmuntowi Wojnarowskiemu promesę w wysokości 300.000,00 zł.

Dzięki programowi „Senior+” w województwie mazowieckim powstanie 40 placówek dla osób starszych, z tego 30 Klubów „Senior+” i 10 Dziennych Domów „Senior+” w tym jeden w Gminie Mała Wieś. Warto podkreślić, że będzie to druga tego typu placówka działająca na terenie naszej gminy, gdyż począwszy od grudnia 2015 r. funkcjonuje Dzienny Dom „Senior+” w Małej Wsi przy ul. Płońskiej 2, z którego usług korzysta 15 seniorów tj. osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+.