8430 – Zawiadomienie Zarządu Warszawskiego Koła Myśliwskiego Nr 2 o zmianie osoby szacującej szkody łowieckie w obwodzie Nr 298

W imieniu zarządu Warszawskiego Koła Myśliwskiego nr 2 informuję , że nastąpiła zmiana osoby szacującej szkody łowieckie w obwodzie 298. Obecnie czynności te wykonuje Kolega Andrzej Nikifor tel 603970676

Zgłoszenia szkód łowieckich prosimy, aby rolnicy kierowali na adres Warszawskie Koło Myśliwskie nr 2, Kępa 31A, 09-110 Sochocin.

Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór

sekretarz Janusz Chmielewski