Święta Wielkanocne to wyjątkowy czas, to przede wszystkim czas przeżyć religijnych, to czas refleksji i zadumy, to czas dla rodziny i przyjaciół. Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi chcąc umacniać więzi rodzinne i kultywować obrzędy i tradycje związanych ze Świętami Wielkanocnymi zaprosiło rodziny z terenu Gminy Mała Wieś do udziału w konkursie „Koszyczek Wielkanocny”.


Prace można było składać wraz z karta zgłoszeniową do 12 kwietnia (piątek) do godziny 14.00. Każda praca otrzymywała swój numerek, po to żeby jury konkursowe nie znało imion i nazwisk wykonawców. 
Praca konkursowa musiała zostać wykonana własnoręcznie przez uczestników konkursu jako forma przestrzenna według wszelkich możliwości twórczych z dowolnego materiału który będzie trwały i szybko nie ulegnie zepsuciu . Niedopuszczalne było używanie elementów z seryjnej produkcji. Ważnym elementem regulaminu konkursu było nawiązywanie do tradycji Wielkanocnych, tzn. koszyczek powinien był zawierać tradycyjne elementy takie jak: jajka, baranek, kurczaczek, zajączek, czy np. kwiatek. 
Pomimo trudności jakie niósł ze sobą nasz konkurs, ku naszemu ogromnemu zaskoczeniu udział w konkursie wzięło aż 15 rodzin. 
Do rozstrzygnięcia konkursu Organizator powołał niezależne jury konkursowe w składzie: 
– Proboszcz Parafii w Orszymowie Ksiądz Grzegorz Jendrzejewski
– Sekretarz Gminy Mała Wieś Jadwiga Nowatkiewicz
– Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Małej Wsi Alicja Białecka
– Artysta Malarz Zdzisław Wiśniewski z Małej Wsi

Do zadań naszego szanownego Jury, zgodnie z regulaminem konkursu należało wyłonienie zwycięzców 3 pierwszych miejsc. Było to nie łatwe zadanie, wszystkie prace są piękne i wyjątkowe i przede wszystkim wykonane sercem. Jury podczas swojej oceny wzięło pod uwagę między innymi pomysłowość, estetykę pracy, trwałość konstrukcji, walory plastyczne, oryginalność, nawiązanie do tradycji, dobór i wykorzystanie materiałów oraz oczywiście wkład pracy. 

Po długich naradach jury konkursowe zdecydowało:

I miejsce przyznane zostało Pani Halinie Nowackiej z rodziną,
II miejsce zajęła Pani Martyna Grzelak z Rodziną 
III miejsce należy do Pani Małgorzaty Pielat z Rodziną 
Wszyscy pozostali uczestnicy zajęli zaszczytne IV miejsce.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie!!!.
Dziękujemy również naszemu wspaniałemu jury konkursowemu, za poświęcony czas. Wiemy że, decyzja nigdy nie jest łatwa.
Po odbiór nagród wszystkich uczestników konkursu, zapraszamy w czwartek 18 kwietnia od godziny 10.00 do Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi.
Wszystkie prace od środy 17 kwietnia wystawione zostaną w Kościele Parafialnym w Małej Wsi, skąd po 7 dniach przewiezione zostaną do Kościoła Parafialnego w Orszymowie. Do środy koszyczki znajdują się na wystawie w Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi. 
Serdecznie zapraszamy do oglądania.

Link do prac konkursowych

autor: Ewa Grzelak