Urząd Gminy Mała Wieś zatrudni osobę na zastępstwo na stanowisko ds. gospodarki komunalnej w Referacie Ochrony Środowiska i Usług Komunalnych. Osoby zainteresowane proszone są o składanie pisemnych ofert (CV, list motywacyjny) w terminie do  10 maja  2019 roku. 

Ofertę w zamkniętej kopercie należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Mała Wieś ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś pok. Nr 9 lub listownie. Dodatkowych informacji udziela Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Usług Komunalnych Mariusz Marciniak 24 269 79 65

KLAUZULA INFORMACYJNA-Kandydata do pracy

Informujemy, iż w związku z remontem przyłącza wodociągowego na wodociągu gminnym w miejscowości Brody Małe w dniu 05.12.2022 r. w godzinach 9-13 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody  w miejscowościach Brody Małe, Gałki Stare, Gałki Nowe, Chylin, Niździn.