W poniedziałek tj. 20.05.2019 r. Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski wraz z Zastępcą Skarbnika Gminy Dorotą Serwińską w obecności Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika podpisali umowę o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 290820W Węgrzynowo – Stare Arciszewo”. Gmina otrzymała dotację w kwocie 85.000 zł.