Od 1 lipca można elektronicznie składać wnioski na: 300+ (dobry start), 500+ (świadczenie wychowawcze), świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny.

Wnioski online będzie można składać przez portal Emp@tia, kanały bankowości elektronicznej lub przez portal PUE ZUS.

Od 1 sierpnia można składać wnioski tradycyjnie (wnioski papierowe).

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Wzory wniosków:

Wniosek o świadczenie wychowawcze (500+)

Wniosek dobry start (300+)

Wniosek o zasiłek rodzinny

Wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego