Wójt Gminy Mała Wieś informuje, iż w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Mała Wieś zagrożenia suszą (Monitoring suszy JUNG Puławy) – Urząd Gminy Mała Wieś rozpoczyna procedurę przyjmowania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach zbóż ozimych i jarych na glebach bardzo lekkich i lekkich (klasa V i VI). Zagrożenie wystąpienia suszą dotyczy głównie terenów południowej części gminy (Zakrzewo Kościelne, Podgórze, Podgórze Parcele, Chylin).

Wnioski przyjmowane będą do dnia 01.07.2019 roku.

Pełna treść komunikatu

Wniosek o oszacowanie szkód