19.07.2019 r. Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski wraz z Zastępcą Skarbnika Gminy Dorotą Serwińską podpisali umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem, Wicemarszałkiem Wiesławem Raboszukiem w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” i ,, MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 2019″.

Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 50 tys. zł na realizację zadań w pięciu sołectwach:
Sołectwo Chylin – zadanie pn. „Zakup wyposażenia dla świetlicy środowiskowej w Chylinie”,
Sołectwo Dzierżanowo – zadanie pn. „Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Dzierżanowie”,
Sołectwo Nakwasin – zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku komunalnym w Nakwasinie”,
Sołectwo Orszymowo – „Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie – zakup, dostawa i montaż okien i drzwi”,
Sołectwo Węgrzynowo – „Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Węgrzynowie” oraz podpisali umowę w ramach programu „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 2019” na dofinansowanie remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Brody Duże, w kwocie 12 tyś. zł w zakresie remontu bramy garażowej oraz okna w garażu strażnicy.