W tym roku obchodzimy 200 rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki – wybitnego kompozytora epoki romantyzmu, dyrygenta, organisty, pedagoga, dyrektora Teatru Wielkiego w Warszawie, ojca polskiej opery narodowej. Stanisław Moniuszko jest autorem ponad  260 pieśni, wielu oper, operetek, baletów i muzyki kościelnej.

Oddając „Hołd temu wybitnemu Artyście, który swoje życie i twórczość poświęcił krzewieniu polskiej muzyki – stawiając go za wzór patriotyzmu” Senat Rzeczypospolitej Uchwałą z dn. 19.12.2018r. ustanowił rok 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki.

Pragnąc włączyć się w obchody moniuszkowskie  w GCK MultiOsada – Biblioteka w Małej Wsi otwarto wystawę, mającą na celu przybliżenie życia i twórczości kompozytora , który tworzył muzykę nacechowaną narodowo, wplatając w swoje kompozycje elementy folkloru polskiego oraz wykorzystując utwory polskich poetów. Wystawa wypełniła przestrzeń budynku Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi, której głównym celem jest zachęcenie naszych mieszkańców do poznania twórczości Stanisława Moniuszki.

Wystawa została przygotowana przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy –Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego oraz Teatr Wielki w Warszawie.

Realizacja tego projektu była możliwa dzięki wsparciu finansowemu ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Fotorelacja: [KLIK]

Ewa Grzelak
Dyrektor GCK MultiOsada