Informujemy, że w związku z awarią oczyszczalni ścieków „Czajka” w Warszawie, do rzeki Wisły zostały zrzucone nieczystości, które stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Prosimy mieszkańców Gminy Mała Wieś o niekorzystanie z kąpielisk, połowu ryb czy pobierania wody do celów gospodarczych.
Jednocześnie informujemy, że mieszkańcy Gminy Mała Wieś zaopatrywani są w wodę ze studni głębinowych, nie z rzeki Wisły.