W sobotę 27 lipca spotkaliśmy się na Boisku Sportowym im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi na rozgrywkach IV Turnieju Piłki Plażowej w Małej Wsi, który rozpoczął pokazowy mecz Frisbee. Frisbee jest sportem, który od tego roku zagościł na stałe w naszej gminie. Miłośników tej rozrywki cały czas przybywa!

W Turnieju Piłki Plażowej udział wzięło 8 drużyn. Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwali niezastąpieni Sędziowie Pan Sławomir Kordulasiński z Małej Wsi oraz Pan Henryk Czarnecki z Dzierżanowa. Dziękujemy serdecznie za bezinteresowną pomoc i pracę na rzecz lokalnej społeczności!
Serdecznie dziękujemy Wójtowi Gminy Mała Wieś Panu Zygmuntowi Wojnarowskiemu za objęcie Honorowym Patronatem naszych rozgrywek oraz ufundowanie medali i pucharów.
Wszyscy uczestnicy otrzymali medale (ich gra była naprawdę na medal, łatwo nie było, ponieważ bardzo wysokie temperatury znacznie utrudniały grę) i pamiątkowe dyplomy.

Trzy najlepsze drużyny otrzymały puchary, a byli to:
I miejsce- OSP Mała Wieś
II miejsce- Dzierżanowo TiM 
III miejsce- Panczo Team

Wszystkim uczestnikom Gratulujemy. Dziękujemy za odwagę i wspólną zabawę. Do zobaczenia na rok!

Fotorelacja: [KLIK]

Ewa Grzelak
Dyrektor GCK MultiOsada w Małej Wsi