Urząd Gminy w Małej Wsi informuje, iż z dniem 30 sierpnia 2019 r. wyłożone zostały projekty uproszczonych planów urządzenia lasów, na okres 60 dni, dla obrębów geodezyjnych: Mała Wieś, Święcice Stare, Ściborowo, Perki, Główczyn, Kiełtyki, Lasocin. W związku z powyższym właściciele lasów – podatnicy podatku leśnego z wyżej wymienionych obrębów geodezyjnych, proszeni są o zapoznanie się z wyżej wymienionymi planami i zgłoszeniem ewentualnych uwag w ciągu 30 dni od wyłożenia. Na dzień 2 października 2019 r. (środa) w godzinach 11.00-12.00 w Urzędzie Gminy Mała Wieś odbędzie się spotkanie z właścicielami lasów w celu omówienia dokumentacji urządzeniowej. Uproszczone plany urządzenia lasów będą podstawą do naliczenia podatku leśnego.