Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego zapraszają dyrektorów i nauczycieli różnych przedmiotów oraz różnych typów szkół na konferencję „Kreatywny uczeń używa TIK”, która odbędzie się 25 września 2019 roku w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Płocku mieszczącym się przy ul. Gałczyńskiego 26.
Głównym celem konferencji jest promowanie w szkołach Mazowsza rozwijania kreatywności uczniów przy wsparciu nowych technologii.

Program konferencji:
10:30 –11:00 – Rejestracja uczestników
11:00 – 11:20 – Otwarcie – wprowadzenie w tematykę konferencji oraz prezentacja gości.
11:20 – 12:30 – Wystąpienia nauczycieli konsultantów OEIiZK w formie dynamicznych wykładów:
– Rozwijanie kreatywności – nowe technologie, nowe metody
– Inspirujemy uczniów do twórczej współpracy
– IBSE i TIK w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych
12:30 – 13:00 – Przerwa kawowa
13:00 – 14:00 – Warsztaty dla nauczycieli, w czasie których nauczyciele będą mogli doskonalić swoje umiejętności pracy z TIK, poznając narzędzia gotowe do wykorzystania w pracy z kreatywnym uczniem.
14:00 – 14:15 – Podsumowanie konferencji i losowanie nagród

Podczas konferencji każdy z uczestników otrzyma materiały konferencyjne, w tym czasopismo OEIiZK W cyfrowej szkole.
Ze względów organizacyjnych należy zgłosić swój udział w konferencji poprzez formularz umieszczony na Platformie Obsługi Szkoleń Ośrodka https://pos.oeiizk.waw.pl/ – zakładka konferencje. Udział w konferencji jest bezpłatny.