Pamiętamy

1 września 2019 roku, w  80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, delegacja na czele z Wójtem Gminy Mała Wieś Zygmuntem Wojnarowskim złożyła kwiaty i zapaliła znicze w hołdzie poległym w czasie II wojny światowej przy pomniku w Małej Wsi i na mogile poległych harcerzy  na cmentarzu parafialnym w Zakrzewie Kościelnym.