Tradycją jest, że Dni Gminy Mała Wieś rozpoczynają się piątkowym popołudniem i poświęcone są sesji historycznej. Każdego roku temat przewodni jest inny. W 2019 roku obchodzimy wyjątkową rocznicę 80 lat od Wybuchu II Wojny Światowej. W całym kraju obchodzone są uroczystości upamiętniające tą ważną dla całego świata datę.

Opracowywane są programy obchodów ogólnopolskich, regionalnych czy tez lokalnych. My także postanowiliśmy uczcić tą pamiętną datę podczas XXI Dni Gminy Mała Wieś, które piątkowym popołudniem oficjalnie rozpoczęli w Gminnym Centrum Kultury MultiOsada Wójt Gminy Mała Wieś Pan Zygmunt Wojnarowski oraz Dyrektor GCK MultiOsada Pani Ewa Grzelak. Specjalnie na nasze obchody Panie ze Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich MALWA w ramach projektu Powiatu Płockiego „Polska Niepodległa” przygotowały wyjątkowy montaż słowno-muzyczny poświęcony 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Malwa, zaprosiło również wyjątkowego prelegenta Pana Dariusza Umięckiego, który opowiedział wszystkim zebranym o wrześniu 1939. 
Tego wieczoru nie mogło także zabraknąć Harcerzy z 64 Artystycznej Drużyny Harcerskiej „Zośka i Alek” wraz z Gromadą Zuchową „Jędrusie” Hufca ZHP Mazowsze z Małej Wsi i ich pięknych utworów harcerskich.
Każda uroczystość wymaga szczególnej i wyjątkowej oprawy, a dzięki ogromnemu zaangażowaniu i jak zawsze owocnej współpracy Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Malwa, Zuchów, Harcerzy i ich opiekunów Pani Ewy i Krzysztofa Dębskich oraz pracowników Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi piątkowy wieczór był wyjątkowy. Dziękujemy Wam kochani za miłą i owocną współpracę.

Fotorelacja: [KLIK]

Ewa Grzelak
Dyrektor GCK MultiOsada w Małej Wsi