Sołtys wsi wraz z Radą Sołecką Sołectwa Mała Wieś zaprasza wszystkich mieszkańców na zebranie wiejskie w dniu 16 września 2019 roku o godzinie 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś. Tematem zebrania będzie fundusz sołecki.

Sołtys wsi Małgorzata Kokosińska

Informujemy, iż w związku z remontem przyłącza wodociągowego na wodociągu gminnym w miejscowości Brody Małe w dniu 05.12.2022 r. w godzinach 9-13 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody  w miejscowościach Brody Małe, Gałki Stare, Gałki Nowe, Chylin, Niździn.