Lokalna Grupa Działania ,,Razem dla Rozwoju” w Wyszogrodzie zaprasza mieszkańców Gminy Mała Wieś powyżej 25 roku życia do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu podniesienia kompetencji cyfrowych w ramach realizacji projektu pn.,,Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”. Szkolenie trwa 16 godzin tj. 2 dni x 8 godzin szkoleniowych. Zajęcia prowadzone będą w małych grupach dostosowanych poziomem wiedzy (12 osób w grupie) w zakresie kompetencji cyfrowych. Moduł ,,Moje finanse i transakcje w sieci’ skierowany jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji min. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia czy tez występując o dowód osobisty- wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie.Termin zgłoszeń upływa 31 października 2019 roku. Prosimy o zgłaszanie osobiste w Urzędzie Gminy Mała Wieś ul. Jana Kochanowskiego 1, telefoniczne 242697964 lub pocztą elektroniczną pod adres  jnowatkiewicz@malawies.pl wszystkich zainteresowanych mieszkańców. Uczestnicy szkolenia będą zobowiązani wypełnić deklarację udziału w projekcie.

Deklaracja udziału w projekcie