W dniu 11 października 2019 roku Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski, Zastępca Skarbnika Gminy Dorota Serwińska oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik podpisali umowę o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Utworzenie nowej pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Podgórzu”. Gmina otrzymała dotację w kwocie 47.500 zł.