Zarząd Koła Łowieckiego „Jedynka” informuje o datach planowanych polowań zbiorowych w obwodzie 336 Brody w roku łowieckim 2019/2020.

Obwód 336 „Brody”.

Prowadzący polowanie koledzy: Konrad Drzewiecki, Jakub Magnuszewski, Wiesław Magnuszewski, Krzysztof Kamiński.

9 listopada 2019 r. (sobota): POLOWANIE HUBERTOWSKIE. Dzik. (jeleń, sarna, lis, zając, bażant);
17 listopada 2019 r. (niedziela): Dzik. (jeleń, sarna, lis, zając, bażant);
1 grudnia 2019 r. (niedziela): Dzik. (jeleń, sarna, lis, zając, bażant);
15 grudnia 2019 r. (niedziela): Zając, bażant, lis (dzik);
21 grudnia 2019 r. (sobota): POLOWANIE WIGILIJNE. Zając, bażant, lis (dzik);
11 stycznia 2020 r. (sobota): POLOWANIE DEWIZOWE. Dzik. (jeleń, sarna, lis);
26 stycznia 2020 r. (niedziela). Dzik. (lis).

 

Sekretarz Koła
/-/Jacek Lemański