Urząd Gminy Mała Wieś informuje, że nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie w 2020 roku, na podstawie porozumienia zawartego w dniu 15 października 2019 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Gminą Mała Wieś, w lokalu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małej Wsi ul. Płońska 4, 09-460 Mała Wieś w środy w godzinach 12.00-16.00 i w piątki w godzinach 8.00-12.00.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 r. – Powiat Płocki

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla mieszkańców powiatu płockiego