W przypadku wystąpienia kataru, stanu podgorączkowego, kaszlu, bólów mięśniowych, złego samopoczucia bez jakichkolwiek oznak duszności, trudności w oddychaniu należy:

  • pozostać w domu,
  • obserwować swój stan zdrowia,
  • zadzwonić do lekarza rodzinnego i skorzystać z tzw. teleporady ( wystawienia e-recepty i e-zwolnienia),
  • skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Płocku (telefon alarmowy 609 817-331).