Z uwagi na realne zagrożenie zarażenia się koronawirusem oraz mając na uwadze zachowanie ciągłości pracy Urzędu Gminy Mała Wieś, Wójt Gminy Mała Wieś podjął decyzję o ograniczeniu, od dnia 13 marca 2020 roku do odwołania, możliwość wejścia interesantów do budynków Urzędu Gminy Mała Wieś przy ul. Jana Kochanowskiego 1 i ul. Płońskiej 4.
Obsługa interesantów będzie prowadzona telefonicznie i mailowo oraz poprzez ePUAP. Interesanci będą mogli składać wnioski i podania w formie papierowej w Biurze Podawczym w pokoju nr 1. Wstęp na teren urzędu mają jedynie pracownicy urzędu. Dla interesantów pozostaje otwarte jedno wejście do budynku urzędu od ulicy Płońskiej.