Dzięki współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem Oddział  Rejonowy w Płocku otrzymaliśmy artykuły spożywcze i środki czystości dla mieszkańców Gminy Mała Wieś. Artykuły te trafiły  w dniu 9 kwietnia 2020 roku do 50 najbardziej potrzebujących seniorów z terenu Gminy Mała Wieś. Serdecznie dziękujemy Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi Oddział Rejonowy w Płocku i Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Małej Wsi.