Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małej Wsi informuje, iż od dnia 22.04.2020 r. od godz. 7.30 wydawane są paczki żywnościowe. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2019. Pomoc żywnościową w ramach w/w programu mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się na listach osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ.

Informujemy, iż w związku z remontem przyłącza wodociągowego na wodociągu gminnym w miejscowości Brody Małe w dniu 05.12.2022 r. w godzinach 9-13 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody  w miejscowościach Brody Małe, Gałki Stare, Gałki Nowe, Chylin, Niździn.