Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małej Wsi informuje o terminie wypłat świadczeń w miesiącu kwietniu 2020 r.:
od 09.04.2020 r. wypłaty świadczeń  wychowawczych (500+)- przelewy oraz gotówka w Banku Spółdzielczym w Małej Wsi
od 09.04.2020 r. wypłaty świadczeń  rodzinnych- przelewy oraz gotówka w Banku Spółdzielczym w Małej Wsi