Informujemy, że mieszkańcy powiatu płockiego mogą skorzystać z pomocy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku w formie poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego, prawnego) za pośrednictwem urządzeń teleinformatycznych (poczty elektronicznej i telefonu). Dla osób doświadczających przemocy w rodzinie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie dostępna jest pomoc w formie wsparcia psychologicznego oraz specjalistycznego poradnictwa. W sprawie udzielenia pomocy można kontaktować się za pośrednictwem telefonu: 24 2676828; lub pod adresem poczty elektronicznej: oik@pcpr.plock.pl. Osoby doznające przemocy w rodzinie mogą zapoznać się z ,,Osobistym planem awaryjnym” dla osób doświadczających przemocy domowej w czasie epidemii koronawirusa. Tam znajdą Państwo niezbędne informacje.

Informujemy, iż w związku z remontem przyłącza wodociągowego na wodociągu gminnym w miejscowości Brody Małe w dniu 05.12.2022 r. w godzinach 9-13 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody  w miejscowościach Brody Małe, Gałki Stare, Gałki Nowe, Chylin, Niździn.