Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małej Wsi informuje o terminach wypłaty świadczeń:

  1. Świadczenia rodzinne – 18 maja 2020 r. (przelewy bankowe), od 20 maja 2020 r. (gotówka w BS)
  2. Świadczenia wychowawcze (500+) – 19 maja 2020 r. (przelewy bankowe), od 20 maja 2020 r. (gotówka w BS)
  3. Fundusz alimentacyjny – 25 maja 2020 r. (przelewy bankowe oraz gotówka w BS)