Od dnia 15 czerwca 2020 roku nasi najmłodsi mieszkańcy mogą ponownie bezpiecznie bawić się na placach zabaw przy Samorządowym Przedszkolu z Odziałem Integracyjnym w Małej Wsi, Szkole Podstawowej w Dzierżanowie i Szkole Podstawowej w Podgórzu oraz przy Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi. Natomiast nasi starsi mieszkańcy mogą korzystać z siłowni zewnętrznych. Otwarcie tych w/w obiektów to element kolejnego etapu znoszenia obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa.
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców wszystkie urządzenia na placach zabawach oraz siłowniach zewnętrznych zostały zdezynfekowane i przygotowane do bezpiecznego korzystania.
Należy pamiętać, aby na placach zabaw przestrzegać zasad bezpieczeństwa – przede wszystkim konieczne jest zasłanianie ust i nosa przez rodziców/opiekunów dzieci oraz zachowanie zalecanego dystansu społecznego.
Wszystkim życzymy bezpiecznej zabawy oraz miłego odpoczynku na świeżym powietrzu.

Informujemy, iż w związku z remontem przyłącza wodociągowego na wodociągu gminnym w miejscowości Brody Małe w dniu 05.12.2022 r. w godzinach 9-13 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody  w miejscowościach Brody Małe, Gałki Stare, Gałki Nowe, Chylin, Niździn.