Urząd Gminy Mała Wieś informuje, iż od 23 czerwca 2020 roku/wtorek/ rozpocznie się wypłata stypendiów szkolnych w roku szkolnym 2019/2020 zgodnie z dyspozycją wskazaną we wniosku. Wypłaty będą realizowane przez Bank Spółdzielczy w Małej Wsi.