1 sierpnia 2020 roku o godzinie 17.00,  w 76 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, na terenie Gminy Mała Wieś zostaną włączone syreny alarmowe. Włączenie syren odbędzie się na podstawie decyzji WBZK-I.642.17.2020 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lipca 2020 roku. Syreny alarmowe będą uruchomione na okres 1 minuty i będą emitować dźwięk ciągły.