Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małej Wsi informuje, że w funduszu alimentacyjnym zostały wprowadzone zmiany. Kwota 900,00 zł na osobę w rodzinie to nowy próg dochodowy uprawniający do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wprowadzono regułę „złotówka za złotówkę”, która do tej pory była stosowana w świadczeniach rodzinnych. Osoby uprawnione otrzymujące świadczenia z funduszu alimentacyjnego po przekroczeniu ustawowego kryterium dochodowego nie utracą prawa do świadczeń i będą mogły je nadal otrzymywać, ale w odpowiednio niższej wysokości. Minimalna kwota wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługująca z zastosowaniem mechanizmu „złotówka za złotówkę” będzie wynosić 100 złotych.  Wprowadzone zmiany będą obowiązywały od nowego okresu zasiłkowego, czyli od 1 października 2020 roku.