Stabilizuje się poziom wody w Wiśle w związku z tym Starosta Płocki Mariusz Bieniek na terenie Powiatu Płockiego odwołał pogotowie przeciwpowodziowe. Objęte nim było 7 gmin  tj. Wyszogród, Gąbin, Mała Wieś, Słupno, Bodzanów, Nowy Duninów i Słubice. Sytuacja na Wiśle monitorowana jest na bieżąco przez współdziałanie powiatowych służb, inspekcji i straży oraz urzędów gmin z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. Poziom wody systematycznie opada. Obecnie w  Wyszogrodzie wodowskaz pokazuje 474 cm (26 cm poniżej stanu ostrzegawczego), w Kępie Polskiej natomiast 436 cm, czyli 14 cm poniżej stanu ostrzegawczego.